+

Vị trí tuyển dụng

Địa điểm: Số 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 01/10/2022

Mức lương: Từ 12-25 triệu/tháng

Số lượng: 20

Địa điểm: Số 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 26/11/2022

Mức lương: Từ 14-25 triệu/tháng

Số lượng: 10