+

Vị trí tuyển dụng

Địa điểm: Số 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 31/05/2023

Mức lương: Từ 12-25 triệu/tháng

Số lượng: 20

Địa điểm: Số 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 31/05/2023

Mức lương: Từ 14-25 triệu/tháng

Số lượng: 10

Địa điểm: Số 103 - 105 phố Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 20/11/2022

Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng (Net)

Số lượng: 2

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 30/04/2023

Mức lương: 10- 15 Triệu

Số lượng: 10

Địa điểm:

Hạn nộp HS: 23/04/2023

Mức lương: 10- 15 Triệu

Số lượng: 5

Địa điểm:

Hạn nộp HS: 30/04/2023

Mức lương: 15-30 Tr

Số lượng: 10

Địa điểm:

Hạn nộp HS: 30/04/2023

Mức lương: 15 - 20 triệu

Số lượng: 2

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 30/04/2023

Mức lương: 6 - 27 triệu

Số lượng: 5

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 30/04/2023

Mức lương: 10 - 15 triệu

Số lượng: 5

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 30/04/2023

Mức lương: 18 - 30 triệu

Số lượng: 5

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 30/04/2023

Mức lương: Trên 15 triệu

Số lượng: 5

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 30/11/2023

Mức lương: 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Số lượng: 1

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 30/11/2023

Mức lương: 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Số lượng: 1

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 30/11/2023

Mức lương: 15-30 Tr

Số lượng: 2