+

Vị trí tuyển dụng

Địa điểm: Số 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 01/10/2022

Mức lương: Từ 12-25 triệu/tháng

Số lượng: 20

Địa điểm: Số 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 26/11/2022

Mức lương: Từ 14-25 triệu/tháng

Số lượng: 10

Địa điểm: Số 103 - 105 phố Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp HS: 20/06/2022

Mức lương: 10 - 13 triệu/tháng (Net)

Số lượng: 2