+

Chuyên viên kiểm soát chất lượng hệ thống ISO/CMMI

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Mức lương: 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp HS: 30/11/2023

Số lượng: 1

Mô tả công việc

  • Xây dựng và đề xuất các tiêu chuẩn chất lượng, khung đo lường và các giải pháp cải tiến để hỗ trợ tối ưu hóa tất cả các bộ phận khác ở Đơn vị;
  • Thực hiện công việc soạn thảo, đào tạo, hướng dẫn, ban hành quy trình trong Đơn vị;
  • Quản lý, chia sẻ, truyền thông về hệ thống quy trình, quy định;
  • Tham gia quá trình đánh giá chứng nhận hệ thống, đảm bảo các công việc chuẩn bị, đánh giá diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao;
  • Giám sát hiệu lực hệ thống quy trình các bộ phận trong Đơn vị;
  • Báo cáo kết quả công việc chính xác với quản lý và dự án;
  • Hỗ trợ khắc phục phòng ngừa sau đánh giá, giám sát;
  • Tham gia xây dựng văn hóa phòng, tạo sự gắn kết làm việc hiệu quả;
  • Nhiệm vụ cụ thể:

  TT

  Nội dung công việc

  Tần suất

  1

  Xây dựng và đề xuất các tiêu chuẩn chất lượng, khung đo lường và các giải pháp cải tiến để hỗ trợ tối ưu hóa tất cả các bộ phận khác ở Đơn vị;

  Hàng tuần

  2

  Tham gia quá trình tiếp đón, đánh giá chứng nhận hệ thống, đảm bảo các công việc chuẩn bị, đánh giá diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao

  Khi có yêu cầu

  3

  Thực hiện công việc soạn thảo, đào tạo, hướng dẫn, ban hành quy trình trong Đơn vị

  Hàng ngày

  4

  Quản lý, chia sẻ, truyền thông về hệ thống quy trình, quy định

   

  5

  Lên kế hoạch, giám sát, theo dõi tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy trình của các bộ phận trong Đơn vị

  Hàng tuần

  6

  Thực hiện công tác báo cáo: Báo cáo tổng kết kết quả các đợt kiểm tra chất lượng nội bộ Đơn vị;  

  Hàng tuần

  7

  Báo cáo sự không tuân thủ, phát hiện không phù hợp hoặc phát hiện các khiếm khuyết trong quá trình kiểm tra tuân thủ quy trình/xem xét lại sản phẩm

  Hàng ngày

  8

  Theo dõi đôn đốc hành động khắc phục và phòng ngừa sự không phù hợp. Hỗ trợ kiểm soát sự không phù hợp trong các hoạt động của các bộ phận;

  Hàng tuần

  9

  Tham gia xây dựng văn hóa phòng, tạo sự gắn kết làm việc hiệu quả

  Hàng tuần

  Hàng tháng

  10

  Thực hiện các công việc khác khi cấp trên yêu cầu

  Khi có yêu cầu

Yêu cầu công việc

  STT

  Nội dung

  Mô tả chi tiết yêu cầu

  1

  Thể chất: Giới tính/ Độ tuổi/ Ngoại hình/ Sức khỏe

  Đủ sức khỏe làm việc trong và ngoài giờ hành chính khi có điều động công việc

  2

  Trình độ học vấn / chuyên môn

  Tốt nghiệp Đại học trở lên

  3

  Trình độ tiếng Anh

  Giao tiếp tốt

  4

  Trình độ tin học

  Tin học văn phòng tốt

  5

  Kỹ năng

  Có khả năng tổng hợp báo cáo

  Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

  Kỹ năng soạn thảo văn bản

  6

  Số năm kinh nghiệm

  2 năm làm việc ở vị trí tương đương

  7

  Kiến thức

  Ngành Quản lý chất lượng, hệ thống thông tin

  Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế liên quan đến: các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27000, CMMI

  Am hiểu quy trình phát triển dự án phần mềm cho các mô hình như Agile Scrum/Waterfall ....(là lợi thế)

  Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ: Jira, Visio/ Draw.io …

  8

  Thái độ

  Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

Quyền lợi

  Quyền lợi

  Trách nhiệm

  a. Được quyền quyết định trong phạm vi công việc của mình

  b. Được cấp tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc theo định mức cấp phát

  c. Chế độ đãi ngộ, đào tạo theo quy chế Đơn vị

  a. Trách nhiệm bảo vệ hình ảnh thương hiệu Tổng Công ty

  b. Đảm bảo các bộ phận tuân thủ, áp dụng hệ thống quy trình

  c. Đảm bảo hiệu lực hệ thống

Trình độ kinh nghiệm

2

Số lượng

1

Hạn nộp hồ sơ

30/11/2023

Địa điểm làm việc

103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội