+

Chuyên viên kiểm soát chất lượng dự án

Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Mức lương: 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp HS: 30/11/2023

Số lượng: 1

Mô tả công việc

  • Thực hiện công việc soạn thảo, đào tạo, hướng dẫn, ban hành quy trình để áp dụng hiệu quả vào các dự án
  • Tham gia quá trình đánh giá chứng nhận hệ thống, đảm bảo các công việc chuẩn bị, đánh giá diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao
  • Giám sát, theo dõi tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy trình của dự án nhằm nâng cao nhận thức quản lý trong dự án, bám sát tiến độ, đạt chất lượng và đưa ra các cảnh báo kịp thời với ban giám đốc khi dự án có vấn đề
  • Báo cáo kết quả công việc chính xác với quản lý và dự án
  • Hỗ trợ khắc phục phòng ngừa sau đánh giá, giám sát
  • Tham gia xây dựng văn hóa phòng, tạo sự gắn kết làm việc hiệu quả
  • Nhiệm vụ cụ thể

  TT

  Nội dung công việc

  Tần suất

  1

  Thực hiện công việc soạn thảo, đào tạo, hướng dẫn, ban hành quy trình để áp dụng hiệu quả vào các bộ phận, dự án;

  Hàng tháng

  2

  Tư vấn và hướng dẫn các dự án trong việc xác định/ phát triển quy trình, thủ tục, hướng dẫn, mẫu và danh sách kiểm tra.

  Hàng ngày

  3

  Lên kế hoạch, giám sát, theo dõi tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy trình của dự án nhằm nâng cao nhận thức quản lý trong dự án, bám sát tiến độ, đạt chất lượng và đưa ra các cảnh báo kịp thời với ban giám đốc khi dự án có vấn đề;

  Hàng tuần

  4

  Thực hiện công tác báo cáo: Báo cáo tổng kết kết quả các đợt kiểm tra chất lượng nội bộ Công ty; tình hình tiến độ, chất lượng dự án;

  Hàng tuần

  5

  Báo cáo sự không tuân thủ, phát hiện không phù hợp hoặc phát hiện các khiếm khuyết trong quá trình kiểm tra tuân thủ quy trình/xem xét lại sản phẩm

  Hàng ngày

  6

  Theo dõi đôn đốc hành động khắc phục và phòng ngừa sự không phù hợp. Hỗ trợ kiểm soát sự không phù hợp trong các hoạt động của dự án;

  Hàng tuần

  7

  Tham gia xây dựng văn hóa phòng, tạo sự gắn kết làm việc hiệu quả

  Hàng tuần

  Hàng tháng

  8

  Thực hiện các công việc khác khi cấp trên yêu cầu

  Khi có yêu cầu

Yêu cầu công việc

  STT

  Nội dung

  Mô tả chi tiết yêu cầu

  1

  Thể chất: Giới tính/ Độ tuổi/ Ngoại hình/ Sức khỏe

  Đủ sức khỏe làm việc trong và ngoài giờ hành chính khi có điều động công việc

  2

  Trình độ học vấn / chuyên môn

  Tốt nghiệp Đại học trở lên

  3

  Trình độ tiếng Anh

  Đọc hiểu tài liệu

  4

  Trình độ tin học

  Tin học văn phòng tốt

  5

  Kỹ năng

  Có khả năng tổng hợp báo cáo tường minh, phân tích dữ liệu và đề xuất ra quyết định dựa trên dữ liệu

  Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

  Kỹ năng soạn thảo văn bản

  6

  Số năm kinh nghiệm

  2 năm làm việc ở vị trí QA dự án

  7

  Kiến thức

  Ngành Hệ thống thông tin hoặc Công nghệ thông tin

  Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế liên quan đến: các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27000, CMMI (là lợi thế)

  Am hiểu quy trình phát triển dự án phần mềm cho các mô hình như Agile Scrum/Waterfall ....;

  Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ: Jira, Visio/ Draw.io …

  8

  Thái độ

  Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

Quyền lợi

  Quyền lợi

  Trách nhiệm

  a. Được quyền quyết định trong phạm vi công việc của mình

  b. Được cấp tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc theo định mức cấp phát

  c. Chế độ đãi ngộ, đào tạo theo quy chế của đơn vị

  a. Trách nhiệm bảo vệ hình ảnh thương hiệu Tổng công ty

  b. Đảm bảo các bộ phận tuân thủ, áp dụng hệ thống quy trình

  c. Đảm bảo hiệu lực hệ thống

Trình độ kinh nghiệm

2

Số lượng

1

Hạn nộp hồ sơ

30/11/2023

Địa điểm làm việc

103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội