+
Thứ tư, ngày 03/01/2024

Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh - trọng trách mới đối với GTEL

Chiều ngày 02/01/2024, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh cho Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL).

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1609/QĐ-TTg về việc công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh đối với Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (A05).

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Thủ tưởng Chính phủ cho
Lãnh đạo Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL)

Tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm 2023; triển khai chương trình công tác năm 2024 của Cục A05 diễn ra vào chiều ngày 02/01/2024, thừa ủy quyền Thủ tướng, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh cho Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL).

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo

Phát biểu lại Hội nghị, Đồng chí Thứ trưởng biểu dương những kết quả quan trọng bước đầu GTEL đã đạt được trong công tác tái cơ cấu, xây dựng được uy tín đối với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đối tác,… Đồng chí Thứ trưởng cũng quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới GTEL cần thực hiện trong vai trò doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và đặc biệt nhấn mạnh việc nỗ lực phấn đấu, xác định rõ lộ trình, hướng đi nhằm xây dựng GTEL trở thành nòng cốt phát triển công nghiệp an ninh mạng quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị

Sự kiện trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển mới của GTEL, đánh dấu bước trưởng thành của một doanh nghiệp công nghệ - viễn thông đang nỗ lực vươn mình không ngừng nghỉ, vừa tập trung phát triển, đóng góp vào kinh tế - xã hội, vừa nỗ lực góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong lộ trình mới, trọng trách mới, GTEL cần tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị doanh nghiệp Công an, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy tiềm lực và khẳng định vị thế, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm