• Lãnh đạo Tổng công ty :
  Ông Phan Minh Hà – Thạc sỹ quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Chủ tịch Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu từ tháng 7 năm 2020 đến nay
  Chức vụ từng giữ : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế
  Ông Đặng Ngọc Tín
      Chức vụ : Tổng giám đốc
 • Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty:
  • Ban Tổ chức, Hành chính và Pháp chế
  • Ban Đầu tư, Tài chính và Kế toán
  • Ban Tiếp thị và Dịch vụ khách hàng
  • Ban Kỹ thuật và Công nghệ
  • Trung tâm Dịch vụ giá trị gia tăng
  • Trung tâm dịch vụ viễn thông miền Bắc
  • Trung tâm dịch vụ viễn thông miền Nam
  • Văn phòng đại diện tại miền Trung
  • Văn phòng đại diện tại miền Nam
 • Các Công ty thành viên do Tổng công ty GTEL sở hữu, chi phối:
  • Công ty CP viễn thông di động Toàn Cầu (GTEL-MOBILE): kinh doanh dịch vụ viễn thông di động GSM với thương hiệu Beeline (đã đổi tên thành Gmobile), đầu số 099 và 059. Mạng di động Gmobile hiện có khoảng 3,5 triệu thuê bao đang hoạt động.
  • Công ty TNHH truyền dẫn và dịch vụ hạ tầng GTEL (GTEL-TIS): hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hạ tầng truyền dẫn cho mạng viễn thông và các mạng thông tin liên lạc chuyên dùng; xây lắp các công trình hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc.
  • Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông GTEL (GTEL-ICT): hoạt động trong lĩnh vực giải pháp tích hợp hệ thống và quản lý thông tin; cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, thanh toán di động; thi công xây lắp hệ thống điện, báo cháy, CCTV, tổng đài tiện thoại…
  • Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật GTEL (GTEL-TSC): hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ vấn thiết kế hệ thống, nghiên cứu giải pháp và triển khai các ứng dụng công nghệ tích hợp.