Tầm nhìn:

Trở thành một trong 3 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam trong 10 năm tới.

Trở thành đối tác tin cậy của khách hàng thông qua việc cung cấp nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đồng bộ, phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Giá trị cốt lõi:

Khách hàng là trọng tâm, mọi sản phẩm, dịch vụ do Gtel cung cấp đều nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng một tập thể đoàn kết với phương châm “Không có gì là không thể làm tốt hơn”.

Công nghệ tiên tiến và phương pháp quản trị khoa học là chìa khóa để xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp.