GTEL đặt mục tiêu phát triển thành một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, bảo mật và an ninh mạng, tích hợp hệ thống,….đến các cơ quan, tổ chức Nhà nước, các doanh nghiệp, cá nhân với cam kết luôn là “đối tác có trách nhiệm” của khách hàng. Phấn đấu trở thành doanh nghiệp đầu đàn trong khối doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an