– Triển khai cung cấp các dịch vụ Viễn thông và Công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, truyền thông đa phương tiện; an ninh mạng; hoạt động thương mại điện tử. Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

– Sản xuất kinh doanh các dịch vụ ứng dụng, dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình.

– Cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử, cung ứng dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, trung gian tiền tệ; dịch vụ trò chơi điện tử, trang tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ khác được phát triển trên nền tảng công nghệ, dịch vụ, sản phẩm mà GTEL cung cấp.

– Tư vấn quản lý, khảo sát, thiết kế, xây dựng, lập dự án, quản lý dự án đầu tư, xây lắp, điều hành, vận hành khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị, hạ tầng mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

– Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, an ninh mạng và mật mã dân sự.

– Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển; nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, thương mại, phân phối, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, sản phẩm, máy móc, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin, an ninh mạng, truyền hình và truyền thông đa phương tiện.

– Hoạt động quảng cáo, nghiên cứu thị trường; hoạt động tư vấn quản lý tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

– Cho thuê văn phòng, cơ sở nhà đất (đối với phần diện tích của trụ sở, văn phòng làm việc, cơ sở, địa điểm phục vụ sản xuất kinh doanh của GTEL nhưng chưa sử dụng hết).