.1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm

Thực hiện Quyết định 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”, Tổng công ty GTEL đã xây dựng Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty GTEL theo hướng đánh giá, tổ chức lại bộ máy tại các công ty trực thuộc đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, tối ưu hoá nguồn lực; phân chia lại chức năng, nhiệm vụ đảm bảo không trùng dẫm; tập trung vào nhiệm vụ xây dựng và hình thành công nghiệp an ninh mạng, góp phần xây dựng và đảm bảo an ninh mạng cho Chính phủ điện tử, Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Phương án tái cơ cấu Tổng công ty GTEL và các công ty trực thuộc, cụ thể như sau:

1.1. Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (Tổng công ty GTEL)

Giữ nguyên hình thức Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên do Bộ Công an sở hữu 100%, tập trung xây dựng chiến lược, phát triển thị trường, ứng dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty và các công ty trực thuộc; tham gia quản lý và đại diện vốn nhà nước tại các đơn vị thành viên; hình thành trung tâm nghiên cứu, thu hút và đào tạo nhân tài phục vụ phát triển công nghệ và các giải pháp bảo đảm an ninh mạng dưới hình thức dân sự; xây dựng năng lực tự sản xuất, cung cấp dịch vụ, trang thiết bị, giải pháp gắn với bảo vệ an ninh mạng, tăng tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm công nghệ thông tin; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng cho Bộ Công an, các cơ quan trọng yếu của Đảng và Nhà nước; là đầu mối để mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng.

1.2. Công ty TNHH CNTT và Truyền thông Gtel (Gtel ICT)

Tập trung phát triển các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; cung cấp dịch vụ, giải pháp trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an các cấp từ trung ương đến địa phương và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác như ngân hàng, dầu khí, điện lực, hàng không.

1.3. Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Gtel (Gtel TSC)

Giữ nguyên hình thức công ty cổ phần và nghiên cứu, triển khai các phương án tái cấu trúc vốn chủ sở hữu nhằm huy động thêm nguồn lực để phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, Tổng công ty GTEL vẫn luôn nắm cổ phần chi phối. Tập trung kinh doanh, cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Công an, các cơ quan nhà nước thuộc các bộ, ban ngành khác và các khách hàng doanh nghiệp.

1.4. Công ty TNHH Nhà nước MTV Truyền dẫn và Dịch vụ hạ tầng GTel (Gtel TIS)

Chuyên kinh doanh dịch vụ thiết kế, xây lắp công trình, hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn, bảo trì, tối ưu hoá và khắc phục sự cố mạng lưới viễn thông di động; triển khai và cho thuê hạ tầng viễn thông, hệ thống truyền dẫn trên phạm vi toàn quốc. Gtel TIS sẽ là đơn vị thi công các cơ sở hạ tầng viễn thông, cho Gtel Mobile thuê để triển khai dịch vụ viễn thông di động trên các hạ tầng này.

1.5. Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu (Gtel Mobile)

Giữ nguyên hình thức công ty cổ phần do doanh nghiệp nhà nước là Tổng công ty GTEL đầu tư ra ngoài, chỉ thực hiện cơ cấu lại vốn góp và thay đổi nhà đầu tư. Theo đó, tất cả các khoản vốn do Tổng công ty GTEL, Gtel TSC và Gtel TIS đầu tư vào Gtel Mobile hiện nay sẽ thống nhất do Tổng công ty GTEL quản lý khi thực hiện tái cơ cấu. Việc tái cơ cấu sẽ tạo điều kiện cho Gtel Mobile phát triển, thực sự trở thành một doanh nghiệp viễn thông mạnh, có khả năng cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động trên nền tảng công nghệ 4G LTE, 5G và các công nghệ tiên tiến khác trong tương lai; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; góp phần tạo nguồn lực cho Tổng công ty GTEL xây dựng công nghiệp an ninh mạng của Bộ Công an.