Quản trị doanh nghiệp

Tổng Công ty Gtel với sự hỗ trợ các nhà tư vấn hàng đầu về quản trị doanh nghiệp đã phát triển hệ thống quản trị hiện đại, tinh gọn, tối ưu hóa quá trình vận hành và quản lý, phát huy tối đa nội lực và các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với phương châm xác định chất lượng sản phẩm, dịch vụ là nền tảng của sự phát triển, Gtel đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, hiệu quả.

Coi trọng yếu tố con người, Gtel luôn quan tâm đến công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho cán bộ nhân viên, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân.

Gtel luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tận tâm chung sức vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng.