Luật lao động 2012

Luật lao động 2012 QUỐC HỘI ——–                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012    BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng…

Luật đấu thầu số 43

Luật đấu thầu số 43 Một số điểm mới cần lưu ý của nghị định số 63/2014 ngày 26/6/2014 của chính phủ quy định về lựa chọn nhà thầu 1. Khoản 4 – Điều 2 – Đánh giá nhà thầu độc lập: Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý, tài chính với…

Luật CAND số 73/2014

Số CAND số 73/2014 Quan điểm của chúng tôi Triệu Công và nhân (CAND, chuyển đổi). Toàn năng, cuối cùng, tháng năm, tháng tháng năm tháng, tháng năm, tháng tháng năm tháng   Sinh viên, học sinh, sinh học Năm CAND năm 2005 quy định: từ Sinh Sinh học sinh tốt, trung tính và nam…